1993 - יום העצמאות

תגובות (1)
הוספת תגובה
ארכיון הושעיה...
לפני 4 שבועות
חגיגות יום העצמאות בשנה זו התקיימו בשטח אכסניית "מצפור"

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו