1991 - גן חרובית

תגובות (1)
הוספת תגובה
ארכיון הושעיה...
לפני 6 שבועות
גן חרובית במיקומו הראשון - בשכונת הקרוואנים, במבנה הטרומי ששימש לאחר מכן כבית התמחוי. מכאן עבר הגן למבנה הקבע שבניית הכ...
גן חרובית במיקומו הראשון - בשכונת הקרוואנים, במבנה הטרומי ששימש לאחר מכן כבית התמחוי. מכאן עבר הגן למבנה הקבע שבניית הכיתה הראשונה שבו (בצידו הימני-מזרחי) הסתיימה בשנת 1998, שמיקומו בקצהו המערבי של שלב א', ליד בית משפחת גורודצקי.

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו