1986 - טקס חנוכת מעון היום הראשון

תגובות (1)
הוספת תגובה
ארכיון הושעיה...
לפני 6 שבועות
בניית מבנה מעון היום הראשון שבצידו המזרחי של שלב א', בין גן יהודה למבנה המעון הגדול, הסתיימה בשנת 1986....
בניית מבנה מעון היום הראשון שבצידו המזרחי של שלב א', בין גן יהודה למבנה המעון הגדול, הסתיימה בשנת 1986.

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו