1985 - בית הכנסת השני של היישוב - בכיכר המרכזית שבשכונת הקרוואנים

תגובות (2)
הוספת תגובה
ארכיון הושעיה...
לפני 5 חודשים
לוח ההנצחה לתורמים הותקן ב-1985 (תאריך מוערך) עבור בית הכנסת הראשון שהוקם ביישוב האזרחי הושעיה בכיכר המרכזית בשכונת הקרו...
לוח ההנצחה לתורמים הותקן ב-1985 (תאריך מוערך) עבור בית הכנסת הראשון שהוקם ביישוב האזרחי הושעיה בכיכר המרכזית בשכונת הקרוואנים. בית כנסת זה החליף את החדר שהיה חלק ממבנה הצרכניה, ושימש כבית הכנסת בתקופת היאחזות הנח"ל, ועד העברתו למבנה הטרומי הגדול יותר בכיכר שבמרכז שכונת הקרוואנים ב-1985. עם הקמת בית הכנסת המרכזי בהושעיה – היכל יונה מנחם, המשיך בית הכנסת בקרוואנים לשמש כבית כנסת לחניכי בני עקיבא, בעיקר, ולוח ההנצחה שבתמונה, כמו גם כלי קודש אחרים, שימשו בו עד שנת 2016. אז הם נמסרו ליהודה זוסמן למשמורת, וב-2019 הועברו לארכיון היישוב,צולמו לצורך תיעוד, ובהתייעצות עם הרב חיים בורגנסקי ויו"ר מנהלת הדת בהושעיה - הועברו לגניזה.
ארכיון הושעיה...
לפני 4 שבועות
בית הכנסת הזה החליף את בית הכנסת של היאחזות הנח"ל ששכן בחדר במבנה הצרכניה....
בית הכנסת הזה החליף את בית הכנסת של היאחזות הנח"ל ששכן בחדר במבנה הצרכניה.

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו