2019 - אדר תשע"ט בגן ניצן

תגובות (1)
הוספת תגובה
ארכיון הושעיה...
לפני 21 חודשים
גן ניצן ממוקם בצידו הימני של גן יהודה, בצידו המזרחי של שלב א'.